top of page

Mi is az a szellemi eszköz?

A működő vállalkozások mindegyikében megtalálható az a különleges, egyedi tudás, melynek köszönhetően a cég sikeres, bevételeket szerez és eredményesen működik a piacain. 

Ezt a tudás hoz létre olyan szellemi eszközöket ( másnéven immateriális javakat), melyekkel a vállalkozás a jövedelmeit megtermeli. 

A szellemi eszköz tehát olyan nem fizikai termelő eszköz, melynek gazdasági haszna van.

Mitől más mint a tárgyi eszköz? 

Amíg a tárgyi eszközök  általában beszerzéssel (vásárlással) kerülnek a cégbe és a könyvekbe, addig a szellemi eszközök többnyire a cég fejlődésének következtében, organikusan alakulnak ki. Létezésük sokszor rejtett, nincsenek azonosítva és értékelve.

Pedig a szellemi eszközök is értékelhetőek, nyilvántarthatóak mint a tárgyi eszközök, azonban értékük nem lineárisan változik és tovább meg is tarthatják azt.

Miért érdemes a szellemi eszközöket menedzselni?

Az S&P 500 cégeiben jóval  80% feletti a szellemi eszközök aránya,. A válallkozásokban lévő azonosított szellemi eszközök nagymértékben átláthatóvá teszik a cég működésést és kulcsfontosságú információkat tartalmaznak a társaság üzleti modelljének jövőbeni teljesítőképességéről.

Mindezen felül persze a szellemi eszközök azonosításának, értékelésének és nyilvántartásának egyik alapvető feladata, hogy a fejlesztések vagy a növekedés bizonyos költségeit beruházásként visszahelyezze a társaságba és szerepeltesse a cégvagyonban.

A szellemi eszközök láthatósága tudatosabb cégvezetést eredményez, gyorsítja a kapitalizációt és fejleszti a vállalati kultúrát, amellett, hogy ösztönzi az innovációt és védi az elért eredményeket.

Mit kell tennem, hogy legyenek szellemi eszközeim?

Az alábbi gomb megnyomásával kérhet egy óra díjtalan - személyes, online -  szellemi eszköz menedzsment tanácsadást, minden további kötelezettség nélkül. 

A beszélgetés során részletesen ismertetjük

- a szellemi eszközök mibenlétét

- létrehozásuk törvényi és gazdasági feltételeit

- értékelésük lehetőségeit

- az Ön cégéhez illeszthető startégiai megfontolásokat

- ajánlatunkat az együttműködésre

Lehetnek-e a cégemnek szellemi eszközei? 

A baloldalon taláható rövid kérdőív kitöltése és megküldése után egy rövid értékelést küldünk vissza a megadott emailcímre, melyből megtudhatja a releváns információkat.

yappa-hatter.jpg
bottom of page